Konu Arşivi

Bu konu ile ilgili yazılar: İslam

Devlet, Rant ve Din | Elvan Aktaş

the3cats / Pixabay

Devlet teşkilatlanması, tarihi gelişimi açısından önce sadece güvenlik ve kaynak kullanımı ile başlamış olsa da, modern devletin tanımı da aynı temel prensipler açısından basit bir ekonomik verimlilik arayışıdır. Devleti, vatandaşları açısından gerekli ya da tolere edilebilir kılan güvenlik, adalet, ulaşım, kaynakların paylaşımı, sağlık,…

Pasifist İslami Muhalefet Mümkün Mü? | İhsan Çolak

LoggaWiggler / Pixabay

Dr. Özgür Koca’nın Yeni bir İslam Siyaset Felsefesi Üzerine Düşünceler adlı çalışması birçok açıdan üzerinde düşünülmeye değer bilgiler veriyor. Özellikle ana başlıkları ile kısacık bir yazı içine sıkıştırabildiği İslam Siyasi Düşünce Tarihi kronolojisi, daha detaylı bir çalışmayı kendisinden bekleyebileceğimizin işaretidir. Ben burada Dr.…

Yeni Bir İslam Siyaset Felsefesi Üzerine Düşünceler: “Ezeli Muhalefet” | Özgür Koca

Geçtiğimiz günlerde değerli ilim adamı Prof. İhsan Yılmaz yeni bir İslam siyaset felsefesine ihtiyacımız olduğunu söyleyen bir yazı kaleme aldı. “Pasifist ve muhalif” olarak nitelendirdiği bu siyaset felsefesi kendi tanımı içerisinde “devleti, imameti, iktidarı ve güçlü olmayı değil de insanı, makasıdı, onurlu bir…

İslam’da Metafiziğin Siyasal Yorumu | Oğuzhan Tekin

ABA63 / Pixabay

Siyasal olan, yöneten ve yönetilen arasındaki güç ilişkisini imgeler. Toplum halinde yaşayan bireylerin hayatını düzenleme ve toplumsal ihtilafları çözmek için yönetenin buyruk verme, yönetilenin ise uyma yükümlüğüne işaret eder. Siyasal iktidar, yönetenin yönettikleri üzerindeki yaptırım ya da caydırıcılık kapasitesini ifade eder. Siyasal iktidar,…

Muhafazakar Düşüncenin Eleştirisi: Bir Kaynakça Analizi – Ahmet Kuru

falco / Pixabay

Son üç yıldır hem devlet hem de toplum olarak değişik boyutları olan krizler, belki de bir çöküş yaşıyoruz. Peki yaşananlardan fikri miras olarak geriye ne kaldı? Bence sağ düşüncesinin iflası kaldı. Yaşanan çöküş sadece Tayyip Erdoğan’ın kişiliği veya AKP ile sınırlı değil. MHP’sinden…

Demokrasi ve İstişare Karşılaştırması Üzerine | Talat Ordu

geralt / Pixabay

Bilinen bir gerçektir ki sosyal bilimlere ait kavramlar (hayatla ilgili oldukları için) kullanıldıkları döneme göre anlam daralmasına ya da genişlemesine uğrayabilir. Ben, Gökhan Bacık’ın “Demokrasi İstişareden Üstündür” yazısında ele aldığı iki kavramın karşılaştırmasının söylediğim özelliğin dikkate alınarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu düşüncemi “demokrasi”nin…

Demokrasi İstişareden Üstündür | Gökhan Bacık

Peggy_Marco / Pixabay

Sosyal bilimcilerin bildiği bir “tipik sorun” vardır. Aklınıza gelen “parlak” bir düşüncenin sizden önce söylendiğini fark edince üzülürsünüz. O nedenle bir makale yazmadan önce bütün literatürü “tüketmeniz” gerekiyor yoksa başkalarının yıllar önce söylediklerini orijinal sanarak söylüyormuş gibi garip bir duruma düşebilirsiniz. Nitekim bundan…

İslam, Bilim ve İkiyüzlülük | Özgür Koca

charlemagne / Pixabay

Müslümanların bilim sahasında tarih boyunca yaptığı katkılardan bahseden kitaplara bakma şansınız olmuştur. Bu kitaplarda zikredilen isimlere bir bakınız. Al-Farabi, Biruni, İbn Sina, Nasreddin Tusi, Şemseddin Semarkandi, İbn Miskeveyh, Ömer Hayyam, Ibn Heysem,  etc. Genel olarak burada zikredilen şahısların çalışmalarından gurur duyarız. Astronomiden optik…

Okuma Notları: Laiklik | Talat Ordu

geralt / Pixabay

İslam’ın Ahlaki Çatısını Göz Ardı Ediyoruz “Güya % 99’u Müslüman olan bir ülkeyiz ama biz İslamiyet’in ahlaki çatısını göz ardı eden bir ülkeyiz. Müslüman bir öğrenci kopya çeker mi? Türkiye’de çeker. Cuma namazını aksatmayan bir zabıta rüşvet alır mı? Türkiye’de alır. İşçinin sigorta…

İslam, İlim ve Biz | Özcan Keleş

condesign / Pixabay

İslami ilimler tarihinde başkalarının belki üstü kapalı ifade ettiği bir tezi, bana göre yakın tarihimizde en net ve veciz savunan kişilerden birisi Abdulkerim Suruş olmuştur. Suruş’ın ‘Kabz-ı Bast-ı Teorik-i Şerîat’ başlıca bilimsel tezinde ‘din’ ile ‘dine ait bilgi ve ilmin’ arasındaki ayrıma dikkati çekmektedir…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.