Konu Arşivi

Bu konu ile ilgili yazılar: din

Örgütlü Toplum, Katılımcı Demokrasi | İhsan Çolak

eak_kkk / Pixabay

Modern öncesi toplumlarda devletin meşruiyetinin başat kaynaklarından biri ülkelerdeki hakim dinler ve onların temsilcileri idi. Bu nedenle her ne kadar dini örgütlenmeler devletin dışında sivil bir alanı belirlese de, toplumu tek merkezli otoriter bir örgüt kontrolünde tutardı. Sivil alanda çoğunluğun dışında kalan topluluklara…

Modern Müslüman Travması: Kimliğe İndirgenen İman | Şerafettin Pektaş

geralt / Pixabay

Bugün Müslümanların ciddi bir krizin içinden geçtiği artık herkesçe görülmektedir. Bu kriz, sadece siyasal, ekonomik ya da toplumsal değil, hayata temas eden her alanda kendini gösteriyor. Buna daha temelde ‘varoluşsal’ bir kriz de diyebiliriz. Müslüman kimdir, ne iş yapar, bu dünyaya katkısı nedir?…

Dindar Ama Ahlaksız Olmanın Kodları | Özgür Koca

bernswaelz / Pixabay

Dindar bir insan nasıl ahlaksız olabilir? Allah’a ve ahiret gününe inanmaya devam ettiği halde nasıl yalan söyleyebilir, öldürebilir, çalabilir? Din esasen ahlakın olgunlaşması için verimli bir zemin sunar. Tek, aşkın, ve mutlak bir varlığın her an gözetimi altında olduğunu bilen bir insanın hayatını…

Müslüman Ülkeler Neden Otoriter? | Ahmet Kuru

jpeter2 / Pixabay

Freedom House adı saygın ölçme kuruluşuna göre dünyadaki 200’e yakın ülkenin yarıdan fazlası seçimsel demokrasidir. 49 Müslüman-çoğunluklu ülkenin ise sadece dörtte birinden azı, 10 tanesi, seçimsel demokrasi. Seçimlerin ötesinde liberal hak ve özgürlükler açısından bakıldığında Müslüman ülkelerin durumu daha da kötü. Basın hürriyetinden,…

Dindarlık, Sosyal Yardımlar ve Vatandaşlık Maaşı | Abdülkadir Civan

DasWortgewand / Pixabay

Geçtiğimiz Pazar günü İsviçre’de vatandaşlık maaşı uygulamasına geçilmesine dair teklif, referandumla oylandı. Eğer tasarı kabul görmüş olsaydı zengin fakir ayırdedilmeksizin her İsviçre vatandaşına aylık 2500 Frank (Yaklaşık 7500 TL) yurttaşlık maaşı ödemesine başlanacaktı. Her ne kadar İsviçreliler referandumdaki ret oylarıyla bu öneriye çok…

Mars’ta Oruç Kaç Saat? Dini Hükümler ve Bireyse Tercihler| Fevzi Bilgin

skeeze / Pixabay

‘Mars da nereden çıktı?’ diyebilirsiniz. Çok uzak olmayan bir gelecekte, Mars’ın insanlar tarafından kolonileştirilmesi süreci başlayacak. NASA yanında, Elon Musk, Bas Lansdorp gibi vizyoner yatırımcılar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Geçen yıl gösterime giren Marslı (The Martian) filmi bu çabanın en gerçekçi yansımalarından birisiydi.…

Türk “İlahiyatına” Giriş: Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir! | Gökhan Bacık

LoggaWiggler / Pixabay

Devlet aygıtının radikal sayılacak biçimde seküler-Kemalist elitlerden, İslamcı-muhafazakar elitleri geçtiği ve her şeyin neredeyse zıddına dönüştüğü bir süreçte iki şey olduğu gibi kalıyor. Ülkede neredeyse her şeyin tam zıttı halinde yeniden inşa edildiği bir dönemde bu iki şeyin aynen devam etmesi izaha muhtaç…

Diaspora Toplumu Kurmak | Fevzi Bilgin

geralt / Pixabay

Diaspora kelimesinin kökeni Eski Ahit’e dayanmaktadır ve yurdundan göçmek zorunda kalan ya da sürgün edilen Yahudi milletini ifade eder. Bugün ise, anavatanı dışında yaşayan ya da yaşamak zorunda kalan azınlık topluluklara diaspora denmektedir. Mesela Ermeni, Rum, Levanten diasporaları birçok ülkede hatırı sayılır büyüklüktedir.…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.