Konu Arşivi

Bu konu ile ilgili yazılar: bilim

Modern Dünyada Dini İlimler Sorunu | İhsan Çolak

PeteLinforth / Pixabay

Wael Hallaq İslam devletinin modern dönemle olan imkansız ilişkisini anlatan the Impossible State (İmkansız devlet)[1] eserinde fıkhın da aynı zamanda modern dünyada neden modern devlet ve onun kurumları ile uyumsuzluk içinde olduğunu açıklar. Ona göre, Modern devletin temellerinin atıldığı döneme kadar başarılı bir…

Mars’ta Oruç Kaç Saat? Dini Hükümler ve Bireyse Tercihler| Fevzi Bilgin

skeeze / Pixabay

‘Mars da nereden çıktı?’ diyebilirsiniz. Çok uzak olmayan bir gelecekte, Mars’ın insanlar tarafından kolonileştirilmesi süreci başlayacak. NASA yanında, Elon Musk, Bas Lansdorp gibi vizyoner yatırımcılar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Geçen yıl gösterime giren Marslı (The Martian) filmi bu çabanın en gerçekçi yansımalarından birisiydi.…

Bilimin İslamileştirilmesi Neden Mümkün Değildir? | Talat Ordu

WikiImages / Pixabay

Bilim (fen), evrendeki maddi gerçeklikleri (hakikat-ı nisbiye) tespite yönelik zihinsel etkinliklerin ortak adıdır. Genellikle bilimsel çalışmada üç temel yöntem kullanılır:  Deney, gözlem ve akıl yürütme. Bu yöntemleri uygulayan bireyin sağlam duyulara ve sağlam akla sahip olması şarttır. Bilimin Sahası ve Sınırları Bilimin kendine…

İslam, Bilim ve İkiyüzlülük | Özgür Koca

charlemagne / Pixabay

Müslümanların bilim sahasında tarih boyunca yaptığı katkılardan bahseden kitaplara bakma şansınız olmuştur. Bu kitaplarda zikredilen isimlere bir bakınız. Al-Farabi, Biruni, İbn Sina, Nasreddin Tusi, Şemseddin Semarkandi, İbn Miskeveyh, Ömer Hayyam, Ibn Heysem,  etc. Genel olarak burada zikredilen şahısların çalışmalarından gurur duyarız. Astronomiden optik…

İslam, Bilim ve Tarih | Ahmet Kuru

Ramdlon / Pixabay

Neden 49 Müslüman ülke arasında gerçekten liberal demokrasiyle yönetilen tek bir örnek bulunmamakta? Petrol gelirleri sayılmadığı takdirde, neden Müslüman ülkeler iktisaden çok geri kalmış durumdalar? Dünyanın değişik yerlerindeki terörizm, iç savaş gibi şiddet olaylarında neden Müslümanlar artan bir oranda rol oynuyorlar? İslamcılara göre…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.