Konu Arşivi

Bu konu ile ilgili yazılar: bilgi

“Bilmediğiniz Şeyler Var” ya da Klişelerle Yüzleşmek | Özgür Koca

PublicDomainPictures / Pixabay

Dil hemen her zaman politik, ekonomik, ve dinî iktidar oyunlarının bir parçasıdır. Bu açıdan dilden bağımsız hiç bir meselemiz yok. Farkına vararak ya da varmadan, söylediğimiz sözler güç merkezlerinin ve hakim statükonun kontrol mekanizması olarak iş görüyor olabilirler. “Bilmediğiniz şeyler var” böyle bir…

İslam, İlim ve Biz | Özcan Keleş

condesign / Pixabay

İslami ilimler tarihinde başkalarının belki üstü kapalı ifade ettiği bir tezi, bana göre yakın tarihimizde en net ve veciz savunan kişilerden birisi Abdulkerim Suruş olmuştur. Suruş’ın ‘Kabz-ı Bast-ı Teorik-i Şerîat’ başlıca bilimsel tezinde ‘din’ ile ‘dine ait bilgi ve ilmin’ arasındaki ayrıma dikkati çekmektedir…

Bilginin Kaynağı ve Akli Bilginin Değeri | Talat Ordu

DariuszSankowski / Pixabay

Bu yazıda, disiplinler arası tahakkümün önlenmesi adına monist (tekçi) yaklaşımlardan kaçınmak gerektiğini ve hayatta aklî bilginin yerinin inkar edilemeyeceği gerçeğini anlatmaya çalışacağım. İnsan olarak konuşma, sevme, inanma gibi yetilerimizden başka önemli bir yetimiz de “bilgi edinme” (taallüm)dir. Bu önemli yetinin işlemesi için en…

Uzmanlığa ve İnsana Saygı | Abdülkadir Civan

LoggaWiggler / Pixabay

Modern iktisat teorisinin kurucusu sayılan Adam Smith, uzmanlaşmanın toplum refahına çok ciddi katkılar yaptığına dair olan görüşü sistemleştirmiştir. Buna göre herhangi bir grup içinde yapılacak tüm işler, onu en iyi şekilde yapabilen kişi tarafından gerçekleştirip diğerlerine de arz edilirse, o grubun toplam üretim…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.