Mavi Yorum bağımsız bir yorum, tartışma ve analiz platformudur.

Mavi Yorum’da yayımlanan yazılar:

  • Siyasal, sosyal, dini, kültürel ve felsefi konuları ele alır,
  • Güncel bir soru, sorun, problematik etrafında orijinal düşünce, tartışma, analiz ve çıkarımlar içerir,
  • Akademik ve analitik olmakla birlikte jargondan arınmıştır,
  • En az 750, en çok 1500 kelimeyle sınırlıdır.
  • Müstear isim kabul edilmez,
  • Yazarlara ücret ödenmez.

Bu şartlara uygun yazı önerilerinizi, kısa özgeçmişiniz ile birlikte aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.

Editor
maviyorum2016@gmail.com