Monthly Archives: Haziran 2016

Archive of posts published in the specified Month

Pasifist İslami Muhalefet Mümkün Mü? | İhsan Çolak

LoggaWiggler / Pixabay

Dr. Özgür Koca’nın Yeni bir İslam Siyaset Felsefesi Üzerine Düşünceler adlı çalışması birçok açıdan üzerinde düşünülmeye değer bilgiler veriyor. Özellikle ana başlıkları ile kısacık bir yazı içine sıkıştırabildiği İslam Siyasi Düşünce Tarihi kronolojisi, daha detaylı bir çalışmayı kendisinden bekleyebileceğimizin işaretidir. Ben burada Dr.…

Modern Müslüman Travması: Kimliğe İndirgenen İman | Şerafettin Pektaş

geralt / Pixabay

Bugün Müslümanların ciddi bir krizin içinden geçtiği artık herkesçe görülmektedir. Bu kriz, sadece siyasal, ekonomik ya da toplumsal değil, hayata temas eden her alanda kendini gösteriyor. Buna daha temelde ‘varoluşsal’ bir kriz de diyebiliriz. Müslüman kimdir, ne iş yapar, bu dünyaya katkısı nedir?…

Dindar Ama Ahlaksız Olmanın Kodları | Özgür Koca

bernswaelz / Pixabay

Dindar bir insan nasıl ahlaksız olabilir? Allah’a ve ahiret gününe inanmaya devam ettiği halde nasıl yalan söyleyebilir, öldürebilir, çalabilir? Din esasen ahlakın olgunlaşması için verimli bir zemin sunar. Tek, aşkın, ve mutlak bir varlığın her an gözetimi altında olduğunu bilen bir insanın hayatını…

Müslüman Ülkeler Neden Otoriter? | Ahmet Kuru

jpeter2 / Pixabay

Freedom House adı saygın ölçme kuruluşuna göre dünyadaki 200’e yakın ülkenin yarıdan fazlası seçimsel demokrasidir. 49 Müslüman-çoğunluklu ülkenin ise sadece dörtte birinden azı, 10 tanesi, seçimsel demokrasi. Seçimlerin ötesinde liberal hak ve özgürlükler açısından bakıldığında Müslüman ülkelerin durumu daha da kötü. Basın hürriyetinden,…

Radikalleşme ve Fıkıh Sorunu | Erkan Toğuşlu

ArmyAmber / Pixabay

Orlando saldırısıyla birlikte İslam fıkhında tartışmalı konuların radikalleşmeyi artırıp Müslümanları şiddete ittiğini belirten yorumlara bakıldığında, radikalleşme ve şiddet içerikli aşırılık ile fıkıh arasındaki ilişkinin izahında birçok boşluğun olduğu görülmektedir. Baştan belirtmek gerekir ki radikalleşmeyi sebep sonuç ilişkileriye izah etmenin son derece zor. Radikalleşmeyi,…

Modern Dünyada Dini İlimler Sorunu | İhsan Çolak

PeteLinforth / Pixabay

Wael Hallaq İslam devletinin modern dönemle olan imkansız ilişkisini anlatan the Impossible State (İmkansız devlet)[1] eserinde fıkhın da aynı zamanda modern dünyada neden modern devlet ve onun kurumları ile uyumsuzluk içinde olduğunu açıklar. Ona göre, Modern devletin temellerinin atıldığı döneme kadar başarılı bir…

Yeni Bir İslam Siyaset Felsefesi Üzerine Düşünceler: “Ezeli Muhalefet” | Özgür Koca

Geçtiğimiz günlerde değerli ilim adamı Prof. İhsan Yılmaz yeni bir İslam siyaset felsefesine ihtiyacımız olduğunu söyleyen bir yazı kaleme aldı. “Pasifist ve muhalif” olarak nitelendirdiği bu siyaset felsefesi kendi tanımı içerisinde “devleti, imameti, iktidarı ve güçlü olmayı değil de insanı, makasıdı, onurlu bir…

İdeolojik Bir Araç Olarak Annelik | Sinem Yılmaz

PublicDomainPictures / Pixabay

Kadının kimliğinin ve rolünün annelik üzerinden tanımlanması maalesef alışılmış bir durum. Ancak son zamanlarda Türkiye’de bu tür söylemlerin sayısının hızla artması ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın “anne olmayan kadın yarımdır” ifadesi annelik ve kadınlık arasındaki ilişkiyi tekrardan incelemek gerektiğini ortaya koyuyor.…

Ahlaki Referans Devlet Olursa | Merve Kayıkçı

Unsplash / Pixabay

Düşünmek ahlaki bir eylemdir. Düşünebilmek, bize bir birey olarak eylemlerimiz adına bir sorumluluk yükler. Yirminci yüzyılda düşünce ve ahlak arasındaki ilişki üzerinde en çok duran siyasal filozoflardan biri Hannah Arendt’dir. Arendt Nazi Almanya’sında yaşamış ve Fransa’da tutulduğu bir toplama kampından Amerika’ya kaçmayı başarmış…

Dindarlık, Sosyal Yardımlar ve Vatandaşlık Maaşı | Abdülkadir Civan

DasWortgewand / Pixabay

Geçtiğimiz Pazar günü İsviçre’de vatandaşlık maaşı uygulamasına geçilmesine dair teklif, referandumla oylandı. Eğer tasarı kabul görmüş olsaydı zengin fakir ayırdedilmeksizin her İsviçre vatandaşına aylık 2500 Frank (Yaklaşık 7500 TL) yurttaşlık maaşı ödemesine başlanacaktı. Her ne kadar İsviçreliler referandumdaki ret oylarıyla bu öneriye çok…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.