Monthly Archives: Nisan 2016

Archive of posts published in the specified Month

İslamcılığın Şerrinden | Talat Ordu

Unsplash / Pixabay

Bir önceki yazımda İslamcılığın (İslamism) Türk akademik çevrelerindeki tanımlamalarından bahsetmiştim. Bu yazımda konunun dünya ölçeğinde nasıl algılandığına dair tespitlere yer verdikten sonra, İslam ile İslamcılığın birbirinden çok uzak iki olgu olduğuna dair düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Dünya ölçeğinde çizilen İslamcılık resmi hakkında aşağıdaki alıntılara…

İslam, İlim ve Biz | Özcan Keleş

condesign / Pixabay

İslami ilimler tarihinde başkalarının belki üstü kapalı ifade ettiği bir tezi, bana göre yakın tarihimizde en net ve veciz savunan kişilerden birisi Abdulkerim Suruş olmuştur. Suruş’ın ‘Kabz-ı Bast-ı Teorik-i Şerîat’ başlıca bilimsel tezinde ‘din’ ile ‘dine ait bilgi ve ilmin’ arasındaki ayrıma dikkati çekmektedir…

Dindarlık, Ahlak ve Toplumsal Kalkınma | Abdülkadir Civan

ToniaD / Pixabay

Son birkaç sene, dindar ortamlarda büyümüş birçok kişi gibi benim için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Gençliğimde dindar insanların toplumdaki sayısı ve etkinliği arttıkça ülkemizin hatta insanlığın kronik sorunlarının birer birer çözüleceğini umuyordum. Ancak gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki son gelişmeler konuyla ilgili…

İslamcılık Nedir? | Talat Ordu

mufidpwt / Pixabay

İslamcılık hangi fikirleri içine alıyor, dünyada İslamcı deyinde kimler akla gelmeli? İslamcılık terörizmi kapsar mı? Bu soruların cevabı belirsiz.    Şükrü Hanioğlu’na göre bu belirsizliğin birinci nedeni “Dindarlıktan el-Kaide ideolojisine varan bir yelpazede ve yedinci asırdan günümüze kadar ortaya konulan her yaklaşımı(n) ‘İslâmcılık’…

Devlet Yerine Birey, Ümmet Yerine İnsanlık | Oğuzhan Tekin

SplitShire / Pixabay

Türkiye’de en önemli güç odağı devlettir. Bu nedenle ülkemizde pek çok sivil ve siyasal hareket, devlet üzerinden önce ülkeyi, sonrasında ümmeti sonra da insanlığı kurtaracağına büyük bir imanla inanıyor. Osmanlı Devleti’nin son bir asırlık Tanzimat/reform gayretleri, Cumhuriyet projesi ve günümüzün temel problemlerinin kaynağı…

İslami Tarihçilik Olur mu? | Mustafa Gökçek

Mojpe / Pixabay

Günümüzde müslüman bir bilim insanının bilimsel çalışmalarında dinin ve Kuran’ın rolü nedir? İslam bilimsel çalışmaları sınırlar mı, yoksa önünü mü açar? Kurani perspektiften ele alındığında tarihin araştırılamaz ve kutsal ilan edilen dönemleri var mıdır? Bir tarihçi geçmişi incelerken esas alacağı dayanak, incelediği döneme…

Bilginin Kaynağı ve Akli Bilginin Değeri | Talat Ordu

DariuszSankowski / Pixabay

Bu yazıda, disiplinler arası tahakkümün önlenmesi adına monist (tekçi) yaklaşımlardan kaçınmak gerektiğini ve hayatta aklî bilginin yerinin inkar edilemeyeceği gerçeğini anlatmaya çalışacağım. İnsan olarak konuşma, sevme, inanma gibi yetilerimizden başka önemli bir yetimiz de “bilgi edinme” (taallüm)dir. Bu önemli yetinin işlemesi için en…

Yatağını Arayan bir Nehir: Amerikan Müslümanlığı | Mustafa Gürbüz

Unsplash / Pixabay

Amerikan İslamının tarihsel gelişimini inceleyen antropolog Zareena Grewal üç temel kırılmadan ve dönüşümden bahsediyor. (1) Afrikan Amerikalıların ırkçılığa maruz kalışıyla şekillenen İslami tahayyül (2) 1965 sonrası göç dalgasıyla Arap ve Pakistanlı toplulukların oluşturduğu göçmen İslami tahayyül (3) 1980 sonrası İslamı sonradan kabul eden…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.