Monthly Archives: Mart 2016

Archive of posts published in the specified Month

Diaspora Toplumu Kurmak | Fevzi Bilgin

geralt / Pixabay

Diaspora kelimesinin kökeni Eski Ahit’e dayanmaktadır ve yurdundan göçmek zorunda kalan ya da sürgün edilen Yahudi milletini ifade eder. Bugün ise, anavatanı dışında yaşayan ya da yaşamak zorunda kalan azınlık topluluklara diaspora denmektedir. Mesela Ermeni, Rum, Levanten diasporaları birçok ülkede hatırı sayılır büyüklüktedir.…

Uzmanlığa ve İnsana Saygı | Abdülkadir Civan

LoggaWiggler / Pixabay

Modern iktisat teorisinin kurucusu sayılan Adam Smith, uzmanlaşmanın toplum refahına çok ciddi katkılar yaptığına dair olan görüşü sistemleştirmiştir. Buna göre herhangi bir grup içinde yapılacak tüm işler, onu en iyi şekilde yapabilen kişi tarafından gerçekleştirip diğerlerine de arz edilirse, o grubun toplam üretim…

İslam, Bilim ve Tarih | Ahmet Kuru

Ramdlon / Pixabay

Neden 49 Müslüman ülke arasında gerçekten liberal demokrasiyle yönetilen tek bir örnek bulunmamakta? Petrol gelirleri sayılmadığı takdirde, neden Müslüman ülkeler iktisaden çok geri kalmış durumdalar? Dünyanın değişik yerlerindeki terörizm, iç savaş gibi şiddet olaylarında neden Müslümanlar artan bir oranda rol oynuyorlar? İslamcılara göre…

Sivil Toplum Kuruluşları Siyaset Yapmalı Mı? – Fevzi Bilgin

brenkee / Pixabay

Siyaset, son tahlilde, güç ve iktidar yoluyla, belli bir grup insana uygulanmak üzere ortak kararların alınması anlamına gelmektedir. Kararların herkese şamil olabilmesi için iktidar sahiplerinin güç ve meşruiyete sahip olması gerekir. Bu gücün belli bir toprak üzerinde tekel olarak yapılanmasına devlet adı verilir.…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.